Būstas Kunigiškiuose yra ne tik puiki priežastis pabėgti iš miesto, bet ir išskirtinė investicija, ar verslo galimybė.

Žinia, kad vasaros sezono metu Palangos kurortas būna sausakimšas, o poilsiautojai aktyviai ieško vietos apsistoti. „Kunigiškių namai“ – ko ne tobulas pasirinkimas, dėl savo strateginės vietos, ramios aplinkos, patogaus susisiekimo. Būtent todėl verta įsigyti namą ar apartamentus Kunigiškiuose ne tik sau, bet ir nuomai – taip investicija į nekilnojamąjį turtą pamažu gali tapti pajamų šaltiniu.

 

Įsigijus būstą nuomai, Jums nereikės rūpintis būsto priežiūra – visas administravimo paslaugas teikia profesionali „Kunigiškių namai“ komanda. Teikiame pilną administravimo paslaugų paketą – nuo visapusiškos patalpų priežiūros iki svečių paieškos, jų apgyvendinimo ir išlydėjimo. Visą paslaugų paketą, su smulkiai išdėstytais įsipareigojimais, rasite žemiau.

Administravimo paslaugos sudedamosios dalys:

 1. Bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas.
 2. Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus.
 3. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti.
 4. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.
 5. Namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus.
 6. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas savininkams.
 7. Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti.
 8. Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, remonto ar rekonstrukcijos sutarčių sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas.
 9. Mėnesinių įmokų apskaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita.
 10. Pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos parengimo žiemai, priežiūros konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas (jeigu nenuspręsta kitaip).
 11. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams apskaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje.
 12. Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.
 13. Kasmetinių ir neeilinių apartamentų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas apartamentų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas.
 14. Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra.
 15. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.
 16. Apartamentų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas.
 17. Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.
 18. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas.
 19. Pažymų, ataskaitų apartamentų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.
 20. Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas ir iškabinimas.
 21. Kiekvieno namo naudojimo (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.
 22. Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas.
 23. Vėliavų iškėlimas švenčių metu.
 24. Klientų paieška.
 25. Svečių apgyvendinimas ir išlydėjimas.
 26. Patalpų tvarkymas ir priežiūra.